אין איל (בראשית ד' א' – ב' ) חלק ב'

א.ר.ו.כ

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה': ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה

התבוננות:
ותלד את קין וכבר עולה כאן שאלה, כי אמרנו שהפשט גורס כי חוה קוראת לבנה בשם, אבל לא כתוב כי היא יולדת בן ואז קוראת לו בשמו, אלא היא יולדת את קין כאילו חייבת היתה ללדת אותו ככזה, כקין. ורק אז, אחרי שהיא יולדת את קין, היא נושאת דרשה באשר לשמו. אם נשווה את הדברים שבכאן עם לידת בנה שת, או עם שמות הנולדים ללאה ולרחל, נראה הבדל של ממש: שם קודם נולד הילד, ורק אחר כך הוא מקבל שם, ואנו מקבלים הסבר לשם. או להיפך, קודם ההסבר, ורק אז השם (בלידת יוסף מתקיימים שני הדברים גם יחד). כמו כן, אופן הצגתו של קין מעביר לקוראים את התחושה, שהם כבר מכירים את הדמות, כאילו נפגש עמה קודם לכן. וזה הרי לא קרה: פגשנו עד כה רק את אדם, חוה, נחש. ומאחר שאנו יודעים שחוה לא ילדה את אדם, ולא ילדה את עצמה, נשאר לשאול, האם קין הוא נחש? האם הוא זרע נחש? אינני חושב כך. אבל אשאיר את השאלה פתוחה, ואולי במהלך הדברים היא תיענה מעצמה. [ויש להוסיף כאן כי ספר דברי הימים לא מכיר בהיותו של קין בן אדם, והוא פותח בשלשלת הדורות: אדם שת אנוש ומחזק את ההשערה שקין איננו בן אדם, אלא בן אחר. וכמובן יש מקום למחשבה נוספת, אלא שזה הפסוק כבר אינו רומז, כי אם מגלה, ויש להבין, ובעזרת ה' ניישב].

ותלד הלידה הראשונה (שמחוץ לגן). ויש לעצור כאן לרגע, ולתת את הדעת לכך שהתרגלנו לקרוא לקין הרוצח הראשון, אבל שכחנו שהוא גם הנולד הראשון. התינוק הראשון. והוא היה אהוב על אמו, ונראה עוד מעט, והוא ינק משדיה, והיה מתוק ותמים. ובאיזה רגע לא עמד לא כחו, ונטש את תמימותו, והרג את אחיו, וגם זה נראה אחר כך. אבל הדברים כאן נסבים על היילוד הראשון ולא על הלידה הראשונה ויש לתת שוב את הדעת. זו הלידה הראשונה. הפעם הראשונה שבה בקע אדם מתוך אדם, הפעם הראשונה שבה כרעה אשה ללדת, יושבת על המשבר, ולראשונה חוותה את העצבון הגדול שהובטח לה בגן, אולי נאנקה מעצמת צירי הלידה. ראתה את היילוד יוצא, ראתה את חבל הטבור, את השליה, ושמעה את בכיו, צליל הבכי הראשון אי פעם. וכל אלה מכונסים בתוך תיבת ותלד שהיא אחת התיבות העצומות שבתורה.
ויש כאן להוסיף דבר: אשה יולדת קרויה חיה, וכבר ראינו בעבר. ולפיכך ברגע הלידה, חוה, הקרויה בשמה על שום היותה נפש חיה המביאה חיים לעולם, מתאחדת עם שורשה ממש . חוה שורש ח.י.ה. וכשהיא מתאחדת עם שורשה, היא אחת. זו לה פעם ראשונה שהיא אחת, שתמיד היתה עם אדם. אבל כעת אחת היא: ארבע אותיות שהן אחת: ח' ו' י' ה'. ויש כאן חויה, ויש כאן שלוש אותיות י' ה' ו' , שהן שם ה' עצמו, והיא כאשה יולדת, חיה, משלימה את השם לא באות ה', אלא באות ח' – חיים, וכבר אמרנו פעמים רבות, במקום שאתה חוטא, שם אתה מתקן, והיא מוסיפה ח', חטא, אבל מתקנת – חיים. כך שהיא עומדת בעת הלידה, כך גורס פירוש זה במקום זה, לא מול ה' כי עם ה'. היא אחת עם ה' אלוהים בורא שמים וארץ. והיא קונה אותו, ומיד נברר מה זה.

קין לשון קנאה, לשון קניין, לשון בית מגורים, מחסה (קן). פירוש נוסף לשם הוא חנית (או חרב או שריון), ועל כל פנים כלי מכלי המלחמה. הוא גם מצטלצל יפה עם כַּאַיִן, שהוא כמו אין, אמנם נולד אל תוך העולם, אל תוך היש, אבל כמו אין הוא, כי עכשיו הוא כאן, ומחר איננו, וגם מזכיר לחוה להתגעגע אל אותו האין שגרש אותם מגן העדן, מזכיר לה את החסר הקיים בתוכה תמיד, מרגע הגירוש ועד יום הלידה. האם חלפו חדשים תשעה? האם שנה אחת? האם יותר? אין אנו יודעים. אבל החסר מתמלא, והיא ממללת את תחושת המלאות באמרה: קניתי. קניתי איש. מה פירוש הדברים האלה?
כדי לענות על כך נאלץ לשאול את עצמנו מהו קניין? איך משיגים בעלות על איזה דבר, איך קונים? ועונים חכמנו, ואין אני מפרט, בהגבהה ובמשיכה. על מנת שיקנה אדם איזה דבר, עליו להגביהו, ולמשכו אליו. כמו שקונים פרי בשוק. מרימים את הפרי, ולוקחים אותו אלינו. ואם מניחים חזרה (לא מושכים), הרי שלא קנינו. והתשלום רק מסמל את השלמת העסקה. (תשלום שרש ש.ל.מ ומכאן השלמה (וגם שלמות ושלום – שהם השלמת הדברים, סופם ולא התחלתם)). כעת, יש לחשוב על התינוק היוצא מתוכה, והיא מושכת אותו מבין רגליה, ומגביהה אותו אליה. פירוש זה מניח כי חוה יולדת בכוחות עצמה, ללא עזרת מיילדת (כי אין עוד אנשים), וללא עזרת בעלה, שרחק ממנה (יש לכך סיבות ונעסוק בהן בהמשך הפירוש, וכבר דיברנו בכך מעט באחד המקומות שקדמו). ולפי שהיא יולדת בכוחות עצמה, הרי יש לה למשוך את הרך הנולד מתוכה, ולהגביהו. היא קונה אותו ממש. [ברק הוא שהאיר עיני בדבר זה, ועל כך תודתי.]
עוד פירוש לשורש ק.נ.ה הוא עשייה ואפילו בריאה, כמו שנאמר באלוהים עצמו: קונה שמים וארץ. שהוא ברא/עשה את השמים ואת הארץ. וכאן מתקבלת משמעות יפה מאד, שחוה יולדת בן ואומרת, אני עשיתי איש, אני בראתי איש. [כאן אפשר לתת הדעת על עשה לך רב וקנה לך חבר ויש בו פירושים הרבה, אבל חבר הוא מי שאתה מגביה אותו בנוכחותך, ומושך אותו אליך. זו קנייה אמיתית של חבר, ולא קניית בממון היא, ורבו הטועים בזה, ועל כן אני כותב. ויש עוד פירושים לזה, ואין אני כותב].
כעת נשלב את הדברים: אמרנו היא עומדת בעת הלידה עם ה'. אז מה פירוש קונה אותו? א) שקבלה חלק מחכמתו. שהתאחדותה עמו בעת הלידה העניקה לה את חכמת היצירה, ואין להפריד עוד בינה לבין היותה יוצרת, כאלוהים ממש.
ב) וזה על דרך הרמז: את האות ה' הפכה היא לאות ח'. כלומר מה' לח' היא מדלגת על אותיות ו' ז'. יש כאן ארבע אותיות:
ה' ו' ז' ח'. היא קושרת בין ה' לח' (שהן הפעילות, הגלויות) ובין ו' ז' (שהן הנסתרות). ה'+ח'=13, וגם ו'+ז'=13. אח"ד ואח"ד. או אהב"ה ואהב"ה. וביחד 26, וממילא שם הוי'ה. וזה רמז חביב.

קניתי איש את ה' חוה אומרת אני עשיתי איש. אני בראתי איש. אבל אז היא ממשיכה ואומרת – את ה'. מה זאת אומרת? האם חוה אומרת אני בראתי את ה'? ברי כי היא אינה אומרת זאת. אם כן, מה היא אומרת? (ויפה לראות כי הביטוי מה זאת אומרת, כשהוא נאמר בפרשת בראשית, נסב מיד על חוה, כי זאת הפעם ולזאת יקרא ומאיש לקחה זאת וזה חביב).
על כל פנים, הביטוי נשאר מוקשה, ואני אנסה לקרוא זאת דרך מדרש אל תקרי:
אל תקרי את ה' אלא מאת ה'. כעת המשפט ברור, ולא זו בלבד, אלא שיש בו הבנה גדולה: מי מקור החיים, מיהו זה שממנו קונים, אליו עינינו נשואות, ולו אנו מודים עם ביאת ילדינו אל עולם. וגם, מעז אני לומר, שעצבונה – חבלי הלידה – לא גדול מדי היה. היא זוכרת את העונש, והנה, הכאב אינו כבד מנשוא. ולכן אמרה: את ה', שהוא מדת הרחמים, ולא אלוהים, שהוא מידת הדין, ואין לך אדם שעומד בזו המידה. ואבחנתה יפה מאד היתה. וכשתלד את שת, תשתמש בשם אלוהים, ובמקומו נראה מדוע, בחסדי ה' יתברך.

ועד כאן חלק ב'.

ו' באיר התשע"א.

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s