אין איל (בראשית ד', כ' – כ"ב)

א.ר.ו.כ

ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה: ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב: וצלה גם הוא ילדה את תובל-קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה

פשט הפסוקים
עדה אשת למך יולדת שני בנים: יבל, שלימים יהפוך להיות בעל רכוש, אבטיפוס לבעלי הרכוש לעתיד; ויובל, אמן, המוסיקאי הראשון. גם צלה, אשת למך השנייה, יולדת שניים, בן ובת: תובל-קין, גם הוא אמן, חרש ברזל, מסגר, ואולי אף פסל וכורה; ונעמה, אחות לתובל קין, הבת הראשונה הנזכרת בשמה בתורה. ואין לנו מי שיעיד בה, אלא שמה.

התבוננות
יבל; יובל; תובל-קין שלושת השמות מסתיימים באותיות בל, כמו מנסות האמהות להעניק שם שמהדהד את הבל. דורות כה רבים אחריו, שנראה היה הגיוני לחשוב כי שמו כבר נמחה מן העולם, שב ועולה, אם כי בהסתר מה, שמו של הבל. ולא זו בלבד, אלא שהבנים הללו, צאצאי קין, הנושאים מעט משם הבל, מניחים תשתית לבניית האנושות כולה: זה בעושרו ובקניינו, זה בניגונו, וזה בפענוח סוד המתכות, התכתן, עיצובן לצרכי אנוש. ויפה לראות כיצד התורה רואה בניגון יסוד מוסד באנושי, ואינה מעלה על נס את החומרי בלבד, כי אם גם את הרוחני, כנחוץ מאד לתפתחות האנושות ולעיצובה. ויש לראות כי מלאכתו של תובל-קין משלבת בין החומר לבין הרוח, ואילו אצל יבל ויובל יש חלוקה: לזה החומר בלבד, ולזה הרוח בלבד. כמו כן משלב שמו תובל קין את זכרו העמום של הבל, כפי שראינו, ואת זכרו הנוכח של קין. כמו מתיך תובל-קין בשמו את שמם של שני האחים הראשונים, כראוי לאיש הברזל. והוא בן צלה, ואפשר ללמוד קצת עליה, דרך תצפית באיכותיו המחברות של תובל-קין, בנה. עוד אפשר ללמוד עליה מהולדת הבת, נעמה.
צלה לא פוחדת מניגודים, משניים שעומדים זה כנגד זה. רואה היא את האחד שבריבוי, ויתר על כן, את הדרך לאחד בין מה שנראה כניגודים. מבינה היא את חשיבות החיבור כמעשה הכרחי לחיים. לכן יולדת בן ובת. היא פועלת בשירות החיים, וזה יפה מאד. ומספרים לנו חכמינו שנעמה היא היא אשת נח, כלומר היא היחידה משושלת זו שתשרוד את המבול, ומכאן שהיא המשמרת את זרע בית קין בעולם, בגרסה מעודנת יותר, שבעה דורות אחריו, ובה נשלם תיקון חטאו של סב סבי סבה. מכל זה אפשר לשוב ולראות את איכותה של צלה, שרואה את ילדיה באמת, וקוראת בשמם באמת, והם ראויים לו. והיה לו ללמך, בעלה, לחסות בצלה, כי איכויות טובות יש בה. ועוד סיפורים נקשרו בנעמה, ובחלקם יפה היא מאד, ובחלקם אם לשדים היא, ועוד דברים נאמרו בה, ויש מקום לבחינתם, ואין אני עוסק בכך כעת. רק אומר כי אמנם למך ונשותיו קטעו את רצף הבן היחיד במשפחה, אבל נעמה כבר יולדת שלשה בנים, שם חם ויפת, ואין היא עסוקה עוד בפחדים הפנימיים של משפחת קין, שמונעים הולדת אחים. וכשנבוא, בעזרת השם יתברך, לסיפורם של שלושת בני נעמה ונח, נזכור ששורש הדברים טמון בדיוק כאן, בסיפור המתמשך של שושלת קין.
ותלד עדה את יבל הוא היה אבי יושב אהל ומקנה ויש כאן איזו סתירה, כי קין כבר בנה עיר, בארץ נוד אמנם, אבל מקום יישוב, וכאן רואים כי יבל הוא ראשון ליושבי אוהלים ובעלי רכוש. ומכאן שאנו מסיקים כי עד יבל לא קמה התיישבות קבע על אף שנבנתה עיר. ארץ נוד הייתה דומיננטית יותר, כלומר נטייתם של בני האדם היתה לנדוד על פני הארץ, ועיר חנוך שבנה קין, עדיין לא נושבה. ויבל היה הראשון לקבוע את מקום מושבו, ודווקא באוהל, ולא בבית. ואין אנו יודעים מה עלה בגורלה של אותה העיר.
ומקנה, המזכיר בשם את השתלשלותו מקין, וברעיון את הבל, רועה הצאן, וגם כאן יש משום חיבור בין שני האחים הקדומים.
ושם אחיו יובל
יבל ויובל הם שני האחים הראשונים מאז קין והבל, ויש לתת את הדעת על כך, כי איכות האחווה הלכה ונעלמה עם הדורות, כשנמנעו המולידים מלהוליד יותר מילד אחד, כפי שראינו בפסוקים הקודמים. ומשחזרה האחווה, מצאו ההורים לנכון לקרוא להם בשמות דומים, על מנת שלא ליצור הפרדה גדולה מדי ביניהם. זאת, כמובן, כדי להמנע משובו של הצל המשפחתי הרובץ עליהם. ואז, משגדלו, הופרדו לתחומי עיסוק שונים לחלוטין, אולי על מנת למנוע תחרות וסכנה. ולכן האחד היה איש חומר, אהל ומקנה, והשני איש ניגון ורוח.
כך שעדה פעלה להרחיק את בניה זה מזה, וצלה פעלה לאחד ביניהם. ולכן זכתה נעמה להמשיך את זרע קין בעולם, כי העולם מושתת על איחוד וזיווג, ולא על הפרדה שאינה נושאת פרי לעולם. ויש כאן להוסיף כי צלה יולדת בבחינת זכר ונקבה ברא אותם, ועדה לאו דווקא.
מכאן ששאלותיו של מתושאל, הסבא, נענו ברובן, כי ידע הדור הזה לאפיין אפיונים ולהעניק שמות המכילים את עיקרי הסיפור העתיק. דבר זה ניכר ביותר בתיבת נחשת, בת זוגו של הנחש, כמו שלמדנו אי אז. כלומר חקירתו של מתושאל העלתה דברים עמוקים ביותר, והוא העביר את המידע לבנו, למך. המידע הזה הוליד תיבות חדשות, הנטועות עמוק בסיפור שבגן. לכן גם תיבת ברזל, שעל דרך הדרש אומרת ברז אל, בסוד האלוהים, כי הנחש בפרט, וסיפור הגן בכלל, הפכו לסודות שאיש לא דיבר בהם זה עידנים. אבל תובל קין לטש היה, שלטש עיניים בעברה של משפחתו, ולא על מנת לספק יצר, אלא על מנת ללמוד וללמד.

עוד: כל הפירוש הזה נכתב על סמך ההנחה שיובל ויבל אחים הם מאותה האם, וכך גם תובל קין ונעמה. אבל אין זה הכרחי. לא כתוב כי עדה יולדת את יבל ואת יובל. כתוב רק: ותלד עדה את יבל ואז כתוב ושם אחיו. ולא ברור אם אחיו כבר חי וקיים בעולם, או שמא נולד אחר כך, וכן לא ברור לאיזו אם. וגם בצלה כתוב: וצלה גם היא ילדה את תובל קין ולאחר מכן נאמר: ואחות תובל קין נעמה, ושוב עולות אותן השאלות. וודאי אחים כולם מצד האב, ואת זה לא בחנתי כאן, ובעזרת ה' אשוב ואבחן.

ועוד רעיון: יובל ויבל הולידו ילדים. על כן נאמר בשניהם הוא היה אבי. עם זאת, לא מוצאת התורה לנכון לכתוב את המשך ההשתלשלות ולספר מי היו אותם הצאצאים. ואילו בתובל קין לא נאמר כן, וייתכן כי לא המשיך את השושלת, שממילא נקטעה אחר כך במבול.

התודה והברכה לה' יתברך על אלף אלפי אלפים טובות שעשה עמי.
ומה שחסרתי יושלם ומה שפגמתי יתוקן בחסדיו המרובים.
ההוד וההדר לחי עולמים הוועד והוותיקות לחי עולמים.
כ"ה באב התשע"א, תל אביב-יפו.

וַתֵּלֶד עָדָה אֶת יָבָל הוּא הָיָה אֲבִי יֹשֵׁב אֹהֶל וּמִקְנֶה: וְשֵׁם אָחִיו יוּבָל הוּא הָיָה אֲבִי כָּל תֹּפֵשׂ כִּנּוֹר וְעוּגָב: וְצִלָּה גַם הִוא יָלְדָה אֶת תּוּבַל קַיִן לֹטֵשׁ כָּל חֹרֵשׁ נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל וַאֲחוֹת תּוּבַל קַיִן נַעֲמָה

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s