תשובות

הדברים נכתבו בתשובה לשאלות שהעלה המגיב "איש" בתגובתו מן הששה ביולי 2016 באתר גלובס, לכתבה שבכאן:  http://tinyurl.com/zloy8oj    (נכון לכתיבת שורה זו, בתוך תגובה 196. איכשהו, מספר התגובה משתנה, אבל היא נותרת ראשונה בתגובות. לא ברור. מה שכן ברור הוא שגלובס לא מעוניינים לפרסם את התשובות שכתבתי ל"איש", ולכן אני מעלה אותן כאן).

בא ואענה לך, על אף שאתה תמצא פגמים בתשובתי, ותנסה להשיב לי כגמולי, ואז אני אמצא פגמים בתשובותיך, וכו', ולבסוף כל אחד יוותר בעמדתו המקורית. מדוע כל אחד נותר בעמדתו המקורית? על זה אענה לך בסוף הדברים.
אם כן, לשאלותיך:
1) למה כל מי שמבצע אלימות פיזית על רקע פוליטי מגיע מהימין?
א) תשובה שהיא איננה טובה, והיא בכלל שאלה: מדוע כל מי שבוגד במדינה (אדיב, ואנונו, שוקן וכו') מגיע מן השמאל? האם אתה חושב שלבגידה אין משמעות של אלימות פיסית? הרי מידע שמוסר בוגד עולה בחיי אדם. ולא רק המידע, אלא עצם קיומו של בוגד מתיר את דמם של שכניו, חבריו, בני משפחתו, משום שבוגדים, בעצם קיומם, מאשררים לאויב את הצלחתו, את צדקת דרכו, ומעודדים אותו להמשיך במאבקו עד חורמה, כלומר להמשיך להרוג אזרחים יהודים ככל יכולתו.
לפיכך תשובה לשאלתך היא שהשמאל מבצע אלימות פיסית בדרך אחרת, עקיפה, והימין מבצע את אלימותו בדרך ישירה. זה נכון.

ב) תשובה שניה, והיא טובה יותר, והיא כרוכה בתשובה הראשונה:
כידוע, העם בישראל אוכל מרורים רבים מן האלימות שמופנית כלפיו מצד האויב. (תאמר שגם הפוך? גם הפוך, נכון, אבל זה לא הנושא עכשיו). לפיכך – משום שבני ישראל מתים בהמוניהם על ידי האויב, השמאל לא נזקק(!) לבצע פעולות אלימות כלפי הימין. (נזקק – משום שאלימות היא כח מרכזי באנושיות, והיא חייבת – חייבת – לבוא לידי ביטוי. כלומר, האלימות המופנית כלפי כלל העם על ידי האויב, מייתרת את השימוש באלימות מצד שמאל כלפי צד ימין.
יתרה מכך – על פי השקפתי – השמאל מעודד אלימות מצד האויב, ולפיכך הוא אלים באמצעות שליח. יש מי שמבצע עבורו את פעולת האלימות.
שוב – אלימות עקיפה, ולא אלימות ישירה. מדוע מעודד השמאל אלימות כלפי יהודים? זה בסעיף הבא.

ג) תשובה שלישית והיא טובה יותר, ונעלמת מן השיח הציבורי באופן מוחלט:
הימין הוא יהודי. הוא מזדהה עם יהדותו. כלומר הזהות הימנית היא זהות יהודית. (אמנם ניתן לומר כי רוב אנשי הימין לא מבינים לעומק את יהדותם, ולא את היהדות בכלל, וזה נכון, אבל אי הבנתם אינם מכחישה או מפחיתה או פוגמת בעצם קיומם. כלומר, לקיום משמעות משל עצמו, במנותק מהבנת הקיים את עצמו. דוגמא לכך היא שמלח, או זהב, או עגבנייה, או זבוב אינם מבינים את עצמם קיומם, אבל דבר זה אינו מפחית ממידת קיומם.) (באשר לאנשי השמאל – ברור שאינם מבינים את יהדותם. ולא רק שאינם מבינים – הם מעניקים לה פירוש כה מחריד, ותופסים אותה כאבן ריחיים הכרוכה סביב צווארם, מבקשת למחוץ אותם ולחנוק אותם למוות. פירוש מעוות זה מחייב אותם, כיצורים חיים, להתנגד ליהדות בכל כוחם, משום שמה שמאיים על חייך, או מה שאתה תופס אותו כמאיים על חייך, שומה עליך להתקומם כנגדו (בבחינת הקם להורגך – השכם להורגו)).
בכל שנות הגלות הזדהה העם היהודי עם יהדותו. בכח, משום שלא ניתן היה לו להזדהות עם עמי העולם. בזמן המכונה עידן הנאורות באירופה, כאשר חל שינוי מרחיק לכת בתפישת העולם והוא הפך במהרה לחילוני, מצאו יהודים רבים מזור לנפשם בחילונות. הם, כמו עמי העולם, קמו כנגד אלוהים. אלוהים מת, היו הם אומרים, אלוהים מת, אין בו עוד צורך, באלוהים. מרד אנושי זה באלוהים הביא עמו תוצאות רבות, חלקן מדהימות ומעולות (מדע, קדמה, פתיחות), וחלק איומות ונוראות (שואה, שואה, שואה, קומוניזם, סוציאליזם, שואה, קומוניזם, סוציאליזם, שואה). כעת, היהודים הנאמנים ליהדותם מזדהים, בעומק נשמתם, עם אלוהים. משום שהעם הזה (המעפן והמטומטם לשיטת השמאל, וגם לשיטת חלקים נרחבים בימין), הביא לעולם את אלוהים. אלוהים ברא את העולם, ואת העמים, ואת העם, והעם הביא לעולם את אלוהים: פעם אחת על הצלב, ופעם אחרת בחרבו של מוחמד. עמי העולם יודעים שהאלוהות שלהם באה מאלה, היהודים. בתקופת הנאורות, כאשר נרצח האלוהים, עלה הצורך לרצוח גם את בני עמו, את מקורו, את אלה שהביאוהו אל העולם. אט אט, אבל בטוח מאד, התקדם העולם משנאת היהודי, אל קילוף היהודי מאנושיותו, אל הצגתו כשורש כל רע, ואל הכחדתו.
רוצה לומר שהשמאל, בעצם, על מנת לקיים את רצח האלוהים, מפנה את שנאתו אל היהודים, בכלל זה כלפי עצמו. לטעמי האישי, השמאל היה צועד בלב מתרונן אל תאי הגזים, לו היה מניח לו הצורר לעשות כן. כי אין לו, לשמאל, מטרה אחרת, אלא הכחדת היהודים. זה בעצם מעין הקרבת עצמי כקורבן על מזבח העולם, כדי לשחרר את עמי העולם מן האלוהים (יש בזה מעין קבלה שלמה של המיתוס הנוצרי, על היהודי המקריב עצמו עבור העולם, ומכאן משיכת השמאל לעמי אירופה הנוצרית). כל כך הרבה מאמץ השקיע השמאל, משקיע השמאל, בעניין זה, ואין תוצאות ניכרות לעין. התסכול הוא כה עמוק, עד שכל יהודי, ובמיוחד בן ימין, יהודי דתי או חילוני המזדהה עם יהדותו, הופך לשטן בעיני השמאל.
כל זה מביא אותנו אל האמירה שהאלימות שהשמאל מפנה כלפי הימין היא תמידית, ולכן בלתי נגלית, שכן התרגלה העין אליה ואינה רואה אותה עוד, ואילו האלימות הימנית כלפי השמאל פורצת אחת לאיזה זמן, משום שהימין תופס (נכונה) את השמאל כמי שבא להכחידו.
כלומר השמאל מתקיף את הזהות היהודית, ולא את המדינה או את הדת, והוא משתמש בכל אשר ניתן לו על מנת לפגוע ביהדות. מכאן תמיכת השמאל בסטאלין. אתה קולט איש יקר? השמאל שלך תמך באחד הרוצחים הכי גדולים עלי אדמות. בסטאלין. אני לא שמעתי חרטה, אני לא שמעתי – טעינו.
רק ראיתי חילופי גברי. משמת סטאלין, עברה תמיכת השמאל לעראפת. שמש העמים הוחלף באבו עמר, התמיכה במבנה החברתי המלאכותי והשקרי הקרוי קומוניזם, הוחלפה בתמיכה במבנה החברתי השקרי הקרוי פלסטיניזם, או סתם פלסטין, או העם הפלסטיני. ההוא שהוציא לפועל את "הקומוניזם הוא הפתרון היחיד לכלל בעיות העולם וצריך להכחיד את היהודים", הוחלף במי שמוציא לפועל את "הדת (המוסלמית במקרה זה) היא הפתרון היחיד לכלל בעיות העולם, וצריך להכחיד את היהודים". אירוניה מקסימה ממש.

2) למה אנשי לח"י (ימניים) הוציאו להורג אנשים ללא משפט?
למה אנשי ההגנה הוציאו להורג אנשים? כי הם בגדו, וכי באין מדינה, השופטים הם המורדים עצמם.
רשימת אנשים שהלח"י הרג: ישראל פריצקר (שהסגיר אנשי אצל לבריטים), זאב פלאש (ששירת במשטרה הבריטית), חיים גוטוביץ' (גם הוא, ורציחתו התבררה כטעות נוראה), יוסף דוידסקו (בחשד שהסגיר את יוסף סיטנר, ואפשר שגם כאן טעות נוראה היתה), אליהו גלעדי (אומרים שהיה קיצוני מדי אפילו עבורם).

רשימת אנשים שההגנה הרגה: ברוך ויינשל (מסר ידיעות בנוגע לעלייה), אוסקר אופלר (הסגרת סליק), משה סבטאני (הלשנה), יצחק שרנסקי וברוך מנפילד (לא מצאתי סיבה ומקור, ואפשר שטעות נוראה), ולטר שטראוס (סליק), משה יעקב מרכוס (סליק). [בתגובות תמצאו הבהרה לעניין ולטר שטראוס].

כלומר, דבר זה לא היה מנת חלקו של הלח"י בלבד, אלא גם של ההגנה. אם אתה חושב שקל להקים מדינה, ואתה היית עושה זאת באדיבות, בחן ובנימוס, אינך אלא שוטה. קשה להקים, קשה להלחם, קשה להיות צודק וצדיק כל הזמן, והעולם האנושי מעורבב ברע עד קצה קצה של יכולתו להרע. יש מעט טוב, והוא מדהים, הוא מנצח, הוא נפלא, הוא חוקר ובונה ומפיח חיים, ויש רע כל כך, אשר פעמים מופנה כלפינו, ופעמים הוא בא מאיתנו. תתבגר.

3) למה בגין (ימני) התנגד להכרזת המדינה על ידי בן גוריון (סמול).
אם זה נכון, בגלל מניעים אישיים. בגלל אלטלנה. אגב, אלטלנה – לטעמי – היא רצח ממניעים פוליטיים שנעשה מצד שמאל לצד ימין. כך שהטענה המובלעת בשאלתך הראשונה נופלת. אני איש ימין מובהק, כמו שהבנת. עם זאת אני אומר כך: צדק בן גוריון שירה, צדק בגין שלא ירה. ושנאת מוות שבין השניים, גם היא צדק. קודש היא. קדושה שנאתם זה לזה מכל אהבותי. זה דבר אחד.
דבר אחר הוא ציטוט של מנחם בגין מימי ההקמה:
"קמה מדינת ישראל. והיא קמה רק כך: בדם, באש, ביד חזקה ובזרוע נטויה, בייסורים ובקורבנות. אחרת לא יכלה לקום… הארגון הצבאי הלאומי נוטש את המחתרת בגבולות המדינה העברית העצמאית… אין צורך במחתרת עברית. במדינת ישראל נהיה חיילים ובונים. לחוקיה נשמע, כי חוקינו הם. ואת ממשלתה נכבד, כי ממשלתנו היא…" וכו'. הנה לך, ימים אחדים אל תוך הקמת המדינה, התיישר בגין עם המצב.
שוב, אם אתה מצפה, כשם שעולה משאלתך, שיריבים כה מרים יסכימו על מה שנראה לך טריוויאלי, אינך אלא וכו'.

4) למה הימין מחזיר שטחים ועדיין מאשים את הסמול?
א) הימין מוסר שטחים, ולא מחזיר שטחים, משום שהוא אידיוט מטומטם. משום שהוא, לפרקים, נכנע ללחץ הבלתי פוסק של השמאל מבפנים ושל העולם מבחוץ. קשה להיות בעמדה שמסרבת ל"שלום", גם אם זה לא שלום, אלא פתח נוסף לאי־לגיטימציה עצמית (כמו גם עולמית), ולמעשה מתן כלי נשק לאוייבי היהדות המבקשים להכחידה. הימין החלש, אינני יודע מדוע, ממשיך לבקש בכל לבו את אישור העולם לקיומה של המדינה היהודית (כשהוא אינו מבין בשכל את מה שפרשתי לפניך בהרחבה רבה. הבנתו היא רגשית בלבד).
הוא מאשים את השמאל משום שהשמאל מצליח, בכח אדירים ומתוך שנאה מוחלטת ליהדות ולערכיה, לכפות עמדותיו מבחוץ (בכנסת, בבית המשפט, באקדמיה, באמנות, בתקשורת, בפעילות של ארגונים פוליטיים חוץ פרלמנטריים) והשמאל הוא חזק מאד. אל תתמם ואל תטעה.
ב) תמקד את השאלה: מאשים את השמאל במה? ברור לי שהימין מאשים את השמאל בדברים רבים, אבל למה התכוונת אתה בשאלתך זו?

5) מדוע הנך כותב את דברי השטנה שלך ועדיין חושב שהנך נורמטיבי? למה?
שאלה זו לא הופנתה כלפי, ואין אני יכול לענות עליה מצדו של הנשאל.
מצדי אני יכול לכתוב לך שאנשים נורמטיביים כותבים דברי שטנה בלי סוף, משום שנורמטיבי אין פירושו טוב ומיטיב, אלא פרט מתפקד בחברה.
הנה ציטוט של שמאלני מפייסבוק:
"יהודייה מסריחה. התקלחתי היום עם סבתא שלך. היא סבון טוב". (לינק http://tinyurl.com/zj2m36d)
הנה ציטוטים אחרים:
"אם נהרג למתנחלים ילד או שניים, הם אומרים: 'נעשה ארבעה במקומם והכל יהיה בסדר" (תומרקין)
"אם אתה מטומטם אתה ימני, ואתה ימני אם אתה מטומטם. אם אתה פשטני, מתלהם, נבער ואכזרי – אתה ימני" (דן תדמור, עיתון ירושלים)
"הם (המתנחלים) צריכים את דמה של עופרה מוזס, הם שותים אותו" (דדי צוקר).
"כנופיית גנגסטרים חמושים, פושעים נגד האנושות, סדיסטים, פוגרומיסטים ורוצחים" (עמוס עוז, על מתיישבים יהודים)
יש עוד מלא, תחפש.

עכשיו אסביר לך למה בזבזתי זמן, ואתה תשאר בעמדתך:
פוליטיקה, במובנה העמוק ביותר, עוסקת בזהות. יש עצמי קטן, ויש לו זהות יחסית מבוררת, ויש עצמי רחב יותר, וגם לו יש זהות. העצמי הקטן מבקש להקרין את זהותו על העצמי הרחב, ובה בעת שואב מן העצמי הרחב את זהותו. כלומr קיים קשר גומלין בין השניים. קשה עד מאד לאדם לשנות את זהותו, להחליף אותה. ברור שאחרי קריאת כמה מלים במשך 10 דקות, רבע שעה, אתה לא תחליף זהות. אתה תתחפר, תתנגד, תגיב, תשנא, תקלל. אתה תמצא כל דרך שהיא על מנת להצדיק את עמדותיך העמוקות ביותר, עמדות אשר נפשך מזהה אותן עם מושג האני שלה, ואשר אותן היא מבקשת להקרין על האני הרחב שלה. מה שאני אומר הוא שאתה לא תחליף את האני שלך, משום שזה דבר קשה מאד. כאשר מתבצעת החלפת זהות, וזה קורה לעיתים נדירות, הרי שהיא תוצאה של תהליך אישי עמוק, הנובע מתוך הנפש פנימה, ולא מדברים שכתב איזה איש, איל שמו.
אני חזרתי בתשובה פעם, והייתי צריך להחליף את הדיסקט הפנימי, האתאיסטי. זה היה נורא. זה לא הפסיק להיות נורא. החזרה בתשובה שלי היא הדבר הקשה ביותר שעשיתי אי פעם.
אני חשבתי שאני סטרייט פעם. אחר כך חשבתי שאני גיי. אחר כך שוב חשבתי שאני סטרייט. לשמחתי זה נעצר כאן (כן, לשמחתי). כל שינוי כזה שבר את נפשי פנימה, והרס חלקים נרחבים בתוכה. אתה מבין? אני בסך הכל איש מסוכסך ופגום ועלוב ודל. באמת לא הצלחה גדולה. אבל אין לי ברירה אלא לחיות עם עצמי. זה מה יש.
עם זאת אני יהודי, ואני אוהב את יהדותי, ואת אלוהים בורא עולם, ואת תורת ישראל, ואת ארץ ישראל.

על אף אריכותם, הדברים נכתבו בראשי פרקים, ויש להרחיב ולהעמיק בהם עוד ועוד.

שבת שלום.

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

4 תגובות על תשובות

 1. פו הגיב:

  העלית חיוך מר על שפתי.

  המדיום הטוקבקיסטי הולם לך באופן מוזר / מעוות שכזה… 🙂

  אתה במחשבותי לאחרונה.
  מקווה שאאזור כוחות ליצור קשר בקרוב

 2. יעקב וימן הגיב:

  שלום רב. רק למען ההסטוריה מציע שתוסיף ליד שמו של ולטר שטראוס , שהוצא להורג ע"י ההגנה , כי לא נמצאו סימוכין למעשיו. נאמר בכתב האישום כי גילה סליק בגן-יבנה אולם כידוע
  שום סליק לא התגלה בגן-יבנה. נסיונותי לברר בארכיונים בריטים אם היה "סוכן" לא נענו. כנראה מסתתר סיפור משפחתי מאחורי ההאשמה שלו בבגידה. לכן מציע שוב לסייג את ההאשמה. תודה. יעקב

 3. ראובן הגיב:

  כתיבתך מרתקת ומזעזעת, המון שכל ועומק יחד עם שחור-לבן

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s