חשבון נפש, ראש השנה התשע"ח

ובכן טוב לשבת מול המסך ולנסות לכתוב את חשבון נפשך, שכן כך, לכל הפחות, אתה מנסה להעלות בזכרון את קורות השנה האחרונה, ולבחון את מצבך בכלל ובפרט, ואולי יעלו לפניך אי אילו דברים שנסתרו ממך עם הזמן, ואולי תוכל לכלול אותם בחשבון נפשך, לראות אולי בכל־זאת מה.

לפני שנה בדיוק העליתי על הכתב את חשבון נפשי לשנה ההיא, והנה יושב אני באותו מקום ובאותו הזמן, מתבונן לאחור ולפנים, שואל מה היה, מה עכשיו, ומה הייתי רוצה שיהיה.

הייתי רוצה שיקח את נפשי שיקח את נפשי שיקח את נפשי שיקח את נפשי שיקח את נפשי, ואם לא יקח את נפשי שיבוא בתוך תוכי, יעמוד ביני לבין זרם מחשבותי, העובר תדיר בצינורות הביוב של מוחי הקהה והמטומטם, שמאסתי בו עד־בלי־די. שיהיה האלוהים אינסטלטור, וינקה את מוחי מכל הזבל המטונף החולף במוחי בכל העיתים, יהיו אלה מחשבות בדבר עולם טוב יותר, מתוקן, שלם, שהן בעיקרן מחשבות שקר המנחמות לרגע, צובעות לשנייה את המציאות האפורה, מעצימות את תחושת הצדק הפנימית, מעניקות רגעי חסד שקריים שבהם קטנותך נדחקת אל מול עצמתך, והנה העולם מציית לרצונך, הו המשיח, ומשהתכופף העולם אל מול אוננות מחשבותיך הרי שבאה אחרית הימים, גאולה הו גאולה, והכל טוב ונחמד עד מאד, וחדלו פרעות ורעב וביזה ורצח, בֻּלָּע המוות לנצח, נצחון גדול לאורת היהודים, ומנגד מחשבות זעם וטירוף ושנאה ורצח, שמוחי הצואֶה מתנאה בהן מדי יום, או מחשבות הבל וסרק כגון מי עומד בראש רשימת זבל זו או אחרת בפרלמנט המסריח, המתועב והמצחין הניצב על הגבעה בירושלים, (שאין אני מוכן לכנותו בשמו המקובל, שכן כנסת ישראל עניין עליון הוא, ואילו הפרלמנט המזוהם שלנו – אין לו דבר וחצי דבר עם עניין זה) או מי ממלא את הבניין שמולו, עומד בראש הרשות השופטת הרקובה והמושחתת של ראשית צמיחת גאולתנו.

קח את נפשי קח את נפשי קח את נפשי ה' יתברך, דון אותי למוות, שחרר אותי מכל הזבל והתיעוב והלכלוך, שחרר אותי ה' יתברך, שחרר אותי מכל הזבל והתיעוב והלכלוך שדבקו בי והרקיבוני יתר על המידה, שחרר אותי מכל הזבל והלכלוך ה' יתברך, מכל הדומן והאשפה, שחרר אותי ה' יתברך, תהא שנת עולם חפשי ממני, תהא שנה זו שנת מותי הברוך והיקר והטוב, תהא שנה זו שנתי האחרונה, שנת ישרים שתהא, היתברך, אנא ממך, שחרר אותי מכבלי גופי, שחרר את העולם מזוהמתי וזוהמת נחשי, הפרד בין נפשי וגופי, קח את נפשי, עשה בה כאשר תעשה, אין אני חפץ להיות עוד בעולמך היפה והמרהיב, עולמך החללי והגדול והנפלא, מלא בסודות וברזים עד־בלי־די, עולמך האטומי הקטן והמסתורי לא פחות, עולמך האסתטי להחריד, עולמך הקסום והטוב, עולמך שחשבתי לו חזון יפה עד מאד, עולמך המתעלם ממני אד אבסורדום או אד אינפיניטום, המסרב להפיק ולו אשה אחת שאדע לאהוב, אשה אחת שתאהב, ושאסכים לקבל אהבתה, ולהעניק לה חזרה, עולמך שבו תורת משה העליונה על הכל, שנואה ובזוייה ונקלית על־ידי אלה שנבחרו לקבלה, עולמך היפה והטוב ה' יתברך, אינני יכול לחיות בו עוד.

זה היה קודם לכן ועכשיו חזרתי מהליכת הבוקר על שפת הים היפה והנפלא, ועל שפת הים היפה והנפלא הסתובבו קבוצות של זבל אנושי ושנאתי את החיים עד מאד, ומאסתי בהליכה הנפלאה, ושבתי הביתה, ובדרך חזרה ישב איש על גבעה קטנה הסמוכה לים ונגן בחצוצרה, וישבתי בסמוך ושמעתי את נגינתו, וראיתי את ההלכים ואת הרצים ואת בני־האדם המעטים שיצאו מן הבית להתעמלות בבוקר יום־הדין, והיה רגע יפה, והוא דחק הרבה מצערי הצידה, וגם הַצְּעִידָה עצמה העניקה מעט שמחה וקלילות ואנרגיה נעימה, ורק קצת ממחשבות המוות שאחזו בי קודם נותרו, אבל הן שם, מחכות, עד שיום אחד יְאכְּלוּ אותי כליל, אם ידחה הברוך־הוא את בקשתי, ולא יקח את נפשי חזרה.

היתה שנה. תמיד יש שנה, עד שאין שנה. אבל היתה.

אינני זוכר הרבה מן השנה הזאת. היא היתה רעה ככל השנים, טובה ככל השנים, שום דבר מיוחד.

אין בתוכי דחף לערוך חשבון־נפש, כאילו האלוהים רחוק ממני, מה לך ולחשבון־הנפש הוא אומר, זה לאנשים בעלי נפש, ואילו אתה – קליפה ריקה, מה לך כאן, החוטא. אבל הוא איננו רחוק. קרוב הוא כשם שקרוב הוא אליך הקורא, אלייך הקוראת. ככה זה עם אלוהים. קרוב ורחוק כרצונך.

ואכן, חוטא אני. יהודי חוטא. שאין אני מוכן לוותר על מרכיב היהודי שהוא עיקר זהותי, ומוכן אני לשאת את התואר חוטא, בניגוד לרבים אחרים המתקשים להגדיר עצמם חוטאים. לא, הם אומרים, אני אינני חוטא, אינני פושע, אני בסדר גמור. אולי אינני מקיים הא ודא, אולי כך או אחרת, אבל חוטא – אני אינני.

יהודי אני. יהודי חוטא.
אינני טוב בכיבוד אב ואם. אינני טוב בזה כלל וכלל.
אינני טוב בשמירת הברית. או בשמירת שבת. ככל יכולתי שומר אני מעט מסימני השבת, וככל יכולתי שומר הברית. אבל יכולתי קטנה היא, ואני נופל שוב ושוב.
אינני טוב באהבת הרֵעַ.
איבדתי את היכולת הטבעית לאהוב.
בחרתי במוות תחת שאבחר בחיים. ממש בחרתי בו, והוא גם הוא דחה אותי מלפניו, בתואנות ביורוקרטיות כאלה או אחרות.

עזבתי את העבודה שהיתה אבן רחיים על צווארי, ובכך הפגנתי מידה של חירות פנימית.
דבר זה נחשב בעיני לפסגת הישגי בשנה החולפת, שיצאתי לחופשי מעול נוראי.
אינני מתכוון לחזור לעבוד עוד. אני מודע לכך שזו הצהרה בעייתית, ואפשר שאשבר תחת עוּלָם הנורא של צרכי היום־יום.  אבל אינני מתכוון לחזור ולעבוד עוד לעולם.
הָיׂה לא תהיה. ואם אין מתה אנכי.

עוד בשנה שחלפה כתבתי שלשה פירושים על עשרים וארבעה פסוקים מפרשת וירא. קשתה עלי מאד מלאכת הפירוש, ואינני יודע אם אשוב ואפרש. קשה לעבוד בלא שום צורה של תגמול. קשה מאד. ואם בעבר עצם הפירוש היה הגמול, ושמחתי בו, הרי שפסקה שמחתי, נגוזה בזוהמת דכאוני, ואינני רואה דרך להמשיך כך.
כן כתבתי את המשל בדבר הנשמה והחיים, שם החיים נמשלים לאושוויץ, והנשמה המעונה לאדם או אדמת הנחטפים ממקום מרבצם הנעים, ומובאים בכח לאושוויץ על ידי אב ואם, בגלל… ובכן, סיבות.
ועוד העליתי על הכתב את החזון לימים רחוקים עד בלי די, ויש בו הרבה שמחה שבאה מתוך התבוננות. הכתיבה היתה מרעננת וחשוב היה לי להוציאה לאור, וגם התוכן עניין אותי מאד.
עוד כתבתי על נער אחד המוצא מטבע במקום שבו נדרס אדם כמה ימים קודם לכן, ושמח במטבע שמצא, בלי שידע על המוות שקדם למציאתו.
ובעצב כתבתי על אשה אחת, שגורלה לא שפר עליה, וכן כתבתי כמה משפטי פתיחה, ושתי גרסאות על האתאיסט שבכה, ועוד שייר אחרון עליה, ושמחתי בדברים הללו שכתבתי, ויש לציין זאת בחשבון הדברים.

בשנה החדשה אני מתכוון להשלים פרוייקט אחד וכן לשמור את הברית. שנה שלמה לשמור הברית. ולאחר מכן, אם אחיה חס ושלום, לשמור עוד את הברית. עד מותי, בלי עניינים מסוג זה כלל וכלל.

קראתי את הדברים על מנת לבחון אותם בטרם אעלה אותם קרבן אל הרשת, וראיתי שחסרה התייחסות למחשבות הַשְׁלָמָה המציפות אותי מפעם לפעם, שברגעים שהן חולפות בי אני מבין עד־מאד את העולם כמות שהוא, ואוהב אותו כמות שהוא, ושמח בו, ומבין עד־מאד את עומק היותו, ואף שנואי־נפשי המובהקים ביותר, אנשי השמאל בישראל, חוזרים למקומם כמשרתי ה', רוח סערה עושה דברו, והכל בסדר באותם רגעים, ולו היה בי הכח להאריך אפי, ולהחזיק בזה עוד ועוד ועוד, הרי שהייתי כותב דברים אחרים, מניח לשנאתי המגדירה רגעים רבים מאד מקיומי, וחי, פשוט חי, את החיים כמות שהם, על טוב ורע שבהם, בלי פחד כלל, ובלי שנאה, רק מהומה חביבה של אנשים מבולבלים, המחפשים דרך בנתיב חשוך ושחור ואפל לעייפה, חושך על פני תהום, והנה מקום טוב לסיים בו את חשבון הנפש לשנה החדשה, לבקש מאהובי האחד והיחיד, היתברך החביב והטוב, לומר יהי אור בתוכי, ולהוסיף בי רוח, ולקיים בי את המשך הפסוק, ודי.

 

 

 

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא.

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

.אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא

 

 

 

 

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s