קטגוריה: מגדל בבל

אין איל (בראשית י"א ח' – ט')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר: על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ פשט הפסוקים אלהים מפזר את בני האדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, מגדל בבל, משה, פרשת נח, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"א, ו' – ז') (חלק ב')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות: הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו פשט הפסוקים כבחלק א'. התבוננות לא יבצר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, מגדל בבל, משה, פרשת נח, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"א, ו' – ז') (חלק א')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות: הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו פשט הפסוקים ה' גורם לבני האדם שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, מגדל בבל, משה, פרשת נח, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"א, ה')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם פשט הפסוק כפשוטו עד מאד. התבוננות (כל הפסוק הזה מוזר מאד, כשם שכל הסיפור מוזר עד מאד. נזכור כי עיקר עניינו של הסיפור הוא השפה, וננסה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, מגדל בבל, משה, פרשת נח, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"א, ג' – ד')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר: ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ פשט הפסוקים המתיישבים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, מגדל בבל, משה, פרשת נח, תורה | כתיבת תגובה