קטגוריה: פרשת לך לך

אין איל (בראשית י"ז, כ"ג – כ"ז)

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים: ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, משה, פירוש בראשית, פרשת לך לך, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"ז, ט"ו – כ"א) (חלק ב')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה: וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו: ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, משה, פרשת לך לך, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"ז, ט"ו – כ"א) (חלק א')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה: וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו: ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, משה, פרשת לך לך, תורה | תגובה אחת

אין איל (בראשית י"ז, ט' – י"ד)

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר: ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם: ובן שמנת ימים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, משה, פירוש בראשית, פרשת לך לך, תורה | כתיבת תגובה

אין איל (בראשית י"ז, ג' – ח') (חלק ב')

א.ר.ו.כ ובחרת בחיים ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר: אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים: ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך: והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אין איל, משה, פרשת לך לך, תורה | כתיבת תגובה